logo

A Mohácsi Sokacok Olvasóköre szeretettel hív és vár táncolni és horvát nyelvet tanulni vágyó gyerekeket 3 éves kortól. Az érdeklődők beata.jankovits@freemail.hu címen vagy személyesen szerdánként 16 óra után a  Táncsics M. utcai székházban tájékozódhatnak, jelentkezhetnek.

Terveink 


Mind a hajdan megalakult úgy a napjainkban is működő kör életében óriási jelentőséggel bírt az a tény, hogy a 1930.-as évek vége felé megépült az Olvasókör saját épülete, teret és lehetőséget adva a kulturális és társadalmi élet felvirágoztatásának. Az elmúlt hetven év valamint a számtalan tulajdonos váltás sajnos nem múlt el nyomtalanul. A komoly erőfeszítések ellenére az épület együttes teljes állagmegóvását nem sikerült megoldani. Ennek következtében az épület egy részét fel kell újítani biztosítva ezáltal az Európai Uniós normáknak való megfelelést is. Ezt az óriási beruházást az Olvasó kör egymagában nem tudja véghez vinni. Ennek az Olvasókör életében kimagaslónak számító terv megvalósításához kérjük tagjaink és Támogatóink bármilyen jellegű segítségét. Bízunk benne, hogy közös erővel meg tudjuk teremteni azokat a feltételeket, amelyekkel biztosíthatjuk az átépítés megvalósulását és az Olvasókör fenn maradását a jövő generációjának.

 Bárki aki hozzá szeretne járulni a felújítás megvalósulásához az a következő bankszámlára történő utalással megteheti ezt:
Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet:
50400096-11083597
also