R

Podaci o projektu

Glavni korisnik: Grad Mohač

Korisnik: Općina Čepin

 

Naziv projekta: Pretvaranje Sokačkih kulturnih dobara u regiji u turističke atrakcije

Kratki naziv: Sokci

Broj projekta: HUHR / 1601 / 2.1.2 / 0006

Izvor: Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)

 

Mjesta provedbe projekta:

  • Mađarska, 7700 Mohač, Mihály Táncsics 40: 1024.
  • Hrvatska, 31.431 Čepin, Kralja Zvonimir, knjiga 96: 2515.

Proračun projekta: 947 360,68 EUR

EU doprinos: 805 256,57 EUR

Stopa sufinanciranja EU: 85%

Rok provedbe projekta: 01/07/2017- 28/02/2019.

Web stranica programa: www.huhr-cbc.eu / www.huhr-cbc.com