R

Pregled projekta

Dana 26. svibnja, Grad Mohač podnijela je zahtjev za izdavanje kodeksa HUHR / 1601 (komponenta 2.1.2: Turističke atrakcije), koja je objavljena u okviru programa Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

 

Projektu HUHR / 1601 / 2.1.2 / 0006, „Pretvaranje Sokačkog kulturnog naslijeđa regije u turističke atrakcije“ (kratki naziv: „Sokci“) dodijeljen je grant od 805 256,57 € od strane Upravnog tijela (Ured premijera Mađarske). ). Prema odluci, glavni korisnik projekta je Grad Mohač, koji prima potporu EU u iznosu od 384 625 eura zajedno s drugim korisnikom, općinom Čepin, primajući 420 631,57 eura za provedbu turističkog projekta Sokci.

Dana 26. svibnja, Grad Mohač podnijela je zahtjev za izdavanje kodeksa HUHR / 1601 (komponenta 2.1.2: Turističke atrakcije), koja je objavljena u okviru programa Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

 

Projektu HUHR / 1601 / 2.1.2 / 0006, „Pretvaranje Sokačkog kulturnog naslijeđa regije u turističke atrakcije“ (kratki naziv: „Sokci“) dodijeljen je grant od 805 256,57 € od strane Upravnog tijela (Ured premijera Mađarske). ). Prema odluci, glavni korisnik projekta je Grad Mohač, koji prima potporu EU u iznosu od 384 625 eura zajedno s drugim korisnikom, općinom Čepin, primajući 420 631,57 eura za provedbu turističkog projekta Sokci.